Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 2015

Juryns motivering:

” Huset är från slutet av 1800-talet. Från början var det i 1 1/2 vån och för två familjer och hade fasader i puts. Sedan har det genomgått flera faser av ombyggnad. För tre år sedan var det ett enfamiljshus och hade fasader i gult tegel.
Man har tagit bort teglet och återställt fasaden, som fått ny puts i varmgul kulör. Vidare har man byggt nya frontespiser mot gata och gård, bytt till nya fönster och entrédörrar i varma gröna färger, nytt svart papptak på trekantslist, grå sockel och skorstenar i nock.

Huset har byggts om på ett mycket kunnigt och skickligt sätt. Man har använt enkla traditionella byggnadsmaterial och haft historiska förebilder från det ursprungliga huset vid utformning av detaljer som stuprör, skorstenar, vindskivor, friser med mera. Detta gäller också fasaderna som putsats i kalkputs och fått en traditionell färgsättning.

Trädgården har gestaltats och anlagts med växt- och markmaterial som stämmer väl överens med byggnaden. Resultatet har blivit en helhet som mycket väl smälter in i gatumiljön. Det kan tjäna som inspiration och diskussion vid kommande renoveringar och ombyggnader. ”

1900-tal…

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Torgpaviljong, Karlshamn
KOMMERSIELLA LOKALER

Torgpaviljong, Karlshamn

Arkitektkontor: Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Ny torgpaviljong på Stortorget i KarlshamnDen gamla Torgpaviljongen från 1971 var förvanskad och uppfyllde inte nutida samhällskrav. En ny paviljong...
Värpinge Gård, Lund – 50 st studentbostadsrätter
BOSTÄDER

Värpinge Gård, Lund – 50 st studentbostadsrätter

Arkitektkontor: Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Vinst i inbjuden tävling om uppförande av studentlägenheter i form av bostadsrätter på Värpinge Gård i Lund. 50 st studentlägenheter...
Orangeri i Tivoliparken i Kristianstad
Kulturhistorisk bebyggelse

Orangeri i Tivoliparken i Kristianstad

Arkitektkontor: Bjartmar & Hylta Arkitekter AB
Tävlingsvinst 2014 inför Kristianstad 400-års jubileum. Vägledande för gestaltningen var att ta hand om övergången mellan Tivoliparken storskaliga parkstruktur och...