Bjartmar & Hylta Arkitekter AB

Bjartman & Hylta Arkitekter

Bjartmar & Hylta Arkitekter

Vår enkla idé är att genom ett starkt engagemang och närvaro i ert projekt utveckla en hållbar arkitektur som tål tidens tand och alltid med människan och miljön i centrum. Vi strävar efter en arkitektur som berättar om dåtid, nutid och framtid. Med lika stor skärpa och fokus, från en övergripande helhet till detaljer, arbetar vi för en uttrycksfull, koncentrerad och hållbar arkitektur.

Mårten Hylta, Arkitekt SAR/MSA

Ulrika Bjartmar, Arkitekt SAR/MSA

Medlemmar i BEVIS ( Byggnadsvård i Skåne, www.bevis.nu ), medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen ( www.byggnadsvard.se )