Backhans & Hahn Arkitekter

Backhans & Hahn Arkitekter är ett kreativt arkitektkontor med fokus på design och utformning.

Vi är ett mindre arkitektkontor som satsar på kreativitet och design. Vi brinner för bostäder och har lång erfarenhet av att utveckla bostadsprojekt, både på detta kontor och från tidigare arbetsplatser. Vi söker ett helhetsgrepp och deltar aktivt i alla skeden, från stadsplaneskisser till bygghandling och byggskeden. Främst ritar vi flerbostadshus med professionella beställare som kunder men vi ritar även enfamiljshus.

Vi har vårt kontor och driver även Södra Studion Stockholm vid Björns Trädgård på Södermalm där vi hyr ut till andra arkitektkontor. Tillsammans samarbetar vi över kontorsgränserna och kan på så sätt bemanna och samarbeta i olika projekt. Kontor som vi aktivt samarbetar med idag är Snidare Arkitekter och FLOR Arkitekter.