Atlant Arkitekter AB

Genom lyhördhet och dialog strävar vi efter att leverera platsspecifika lösningar av hög kvalitet.

Lösningar baserade på dina önskemål, din ekonomi och din ambitionsnivå.

Vi arbetar både med tidiga skissförslag, hjälp med bygglov och detaljerade helhetslösningar. Det vi levererar ska överträffa dina förväntningar så att du återkommer till oss om du behöver i framtiden. Främst är vi inriktade på tillbyggnader, ombyggnader, villor och fritidshus. Vi har också erfarenhet av byggnader med högt kulturhistoriskt värde.

Utöver de traditionella arkitekttjänsterna har vi även kompetens som kontrollansvarig för komplicerade projekt. Detta innebär att vanliga och ofta kostsamma problem kan undvikas. Nedan kan du se några av projekten vi arbetar med i olika skeden.