Regionhuset Dockums, Malmö

Precis vid den gamla Dockan i Malmö har Region Skåne fått ett kontorshus.

Byggherre och vår uppdragsgivare är Wihlborgs. Den lilla gården är ritad av Ateljé Landskap i nära samarbete med husets arkitekt Kari Nissen Brodtkorb. Gårdens material och färger anpassades till husen. Utomhusgolvet i offerdalsskiffer har ett mönster som inspirerats av fasadernas fönstersättning. Mellan skifferplattorna finns breda fogar med moss- och sedumväxter. Gården, som ligger på terrassbjälklag, är en mötesplats med flertalet ståbord och sittplatser i solen. Uppfört 2010.