Baobab huset, Tanzania

Det första huset som byggts som en del ECONEF barn center, Tanzania, 2013

Baobab huset byggdes som ett prototyp-hus för att testa hållbara idéer inför byggandet av det framtida självförsörjande barncentret. Målet med huset var att utveckla en hållbar hus-typologi, anpassad till det lokala klimatet samt till de kulturella och ekonomiska förhållandena i norra Tanzania. I byggnaden integrerades enkla kostnadseffektiva tekniker så som regnuppsamling, solenergi, solvatten samt ekologiska komposttoaletter. Tanken var att genom byggprocessen sprida kunskap om hållbart byggande hos lokalbefolkningen och öka anseendet för den lokala byggtraditionen och kostnadseffektiva tekniker.

Econef barncenter är ett pågående projekt i sammarbete med LÖ&V, Architects Without Borders,Engineers Without Borders och Econef

baobab2

baobab3

_gulplan_skraff

_baobab_väst

_baobab_syd

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Hadars hus
BOSTÄDER

Hadars hus

Arkitektkontor: Asante arkitektur & design
Ett litet hus med många detaljervid kusten i Stokkøya, Norge. Huset är en del av Bygda 2.0, ett landsbygdsprojekt som...
Väsjön
BOSTÄDER

Väsjön

Arkitektkontor: Asante arkitektur & design
Väsjön – En ny del av Sollentuna Tävlingsförslag i samarbete med Svenska Betonghus för ett nytt stadskvarteri Väsjön, Sollentuna. Ett...
Sängskåp

Sängskåp

Arkitektkontor: Asante arkitektur & design
Sängskåpet är en flexibel möbel som passar för en modern livsstil och underlättar vardagen. Det är en möbel som kombinerar...