Södra Sandby i Lund

Ett roligt och intressant uppdrag 2005 var att göra underlag till ett tätortsprogram för Södra Sandby i Lunds kommun.

Materialet bestod av förslag till åtgärder och gestaltning på strategiska platser samt korta redogörelser för topografiska och kulturhistoriska iakttagelser som förslagen anknyter till. Arbetet gjordes i SketchUp 5, Photoshop Elements och med manuella skisser.

Beställare: Lunds kommun
Plats: Södra Sandby, Lunds kommun
Arkitekt: Arne Wittstrand

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Bod på Glasbrukskajen i Limhamn

Bod på Glasbrukskajen i Limhamn

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
UTSTÄLLNINGSBOD Den röda och vita hoddan med taklanternin är uppbyggd av korslimmade träelement. Med hodda menas i Skåne ofta en...
F d Stationsområdet i Falsterbo, Vellinge kommun
Bostäders utemiljö

F d Stationsområdet i Falsterbo, Vellinge kommun

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
Klipp ur en detaljplan med Vellinge kommun som beställare. Till den formella kartan överst hör även bestämmelsetext som inte visas...
Bo 2000, Malmö
BOSTÄDER

Bo 2000, Malmö

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
När Malmö 1996 tävlade om att få Bo 2000 iordningsställdes ett material där jag fick delta med att illustrera möjligheterna...