Eskilstorp i Båstad

Detaljplanen för Eskilstorp 9:3 m fl i Båstad är ett exempel från 2004 på kommunalt uppdrag inklusive bebyggelseplan för en fd campingplats, planbeskrivning, underlag till samrådsredogörelse och utlåtande etc. Arbeten görs i senaste tillgängliga versionen av AutoCAD Architecture.

Beställare: Båstads kommun
Plats: Eskilstorp, Båstads kommun
Arkitekt: Arne Wittstrand

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Bod på Glasbrukskajen i Limhamn

Bod på Glasbrukskajen i Limhamn

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
UTSTÄLLNINGSBOD Den röda och vita hoddan med taklanternin är uppbyggd av korslimmade träelement. Med hodda menas i Skåne ofta en...
F d Stationsområdet i Falsterbo, Vellinge kommun
Bostäders utemiljö

F d Stationsområdet i Falsterbo, Vellinge kommun

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
Klipp ur en detaljplan med Vellinge kommun som beställare. Till den formella kartan överst hör även bestämmelsetext som inte visas...
Bo 2000, Malmö
BOSTÄDER

Bo 2000, Malmö

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
När Malmö 1996 tävlade om att få Bo 2000 iordningsställdes ett material där jag fick delta med att illustrera möjligheterna...