Relaterade projekt

Visa alla projekt
Bod på Glasbrukskajen i Limhamn

Bod på Glasbrukskajen i Limhamn

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
UTSTÄLLNINGSBOD Den röda och vita hoddan med taklanternin är uppbyggd av korslimmade träelement. Med hodda menas i Skåne ofta en...
F d Stationsområdet i Falsterbo, Vellinge kommun
Bostäders utemiljö

F d Stationsområdet i Falsterbo, Vellinge kommun

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
Klipp ur en detaljplan med Vellinge kommun som beställare. Till den formella kartan överst hör även bestämmelsetext som inte visas...
Stadens landskap, Carlsson Bokförlag

Stadens landskap, Carlsson Bokförlag

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
År 2007 blev min lic-avhandling i arkitekturhistoria (LTH 2004) “Stadens landskap” utgiven på Carlssons. Den handlar om hur Malmö formades...