Arkval arkitekter

Affärsidé

Genom en kreativ arbetsprocess skapa estetiska och ekonomiska värde för dig som beställare, och samtidigt hitta lösningar som blir hållbara både för fastigheten, människor och miljö.

Huvudinriktningar

1.Fastighetsutveckling (kontor, handel)
2. Bostäder (flerbostadshus och villor)

Fastighetsutveckling.Utveckling av befintlig fastighet betyder för oss att se möjligheter och utnyttja de på bästa sätt. För oss är det viktigt att vi tillsammans med beställare blir som ett lag som spelar på samma plan mot gemensamt mål och har förtroende för varandra. Att bolla olika idéer från olika perspektiv är viktig del i processen som ger mycket bättre slutprodukt och skapar kvalité för dig som kund.
Vi hjälper era hyresgäster att utveckla deras koncept och anpassar den till fastigheten. Arkval lägger stort fokus till husets förutsättningar och försöker hitta funktionella och estetiskt tilltalande lösningar som samspelar med byggnaden och passar er som beställare.
Vi letar efter ett sätt att förädla de befintliga husen och försöker ge förutsättningar till ett långt liv till de nya fastigheterna, oavsett deras storlek
och följer den ständiga utvecklingen som branschen genomgår när det gäller hållbar arkitektur med t.ex. miljöanpassade byggmaterial. Hållbara naturmaterial och produkter ger tidlös känsla för byggnaden och underlättar drift.

För nya fastigheter erbjuder vi en utvecklingsprocess med hjälp av 3D volymstudier och skisser till första kalkylunderlag, och till vidarearbete mot andra handlingar som förfrågningsunderlag, bygglov mm. Vi tror att första tiden i processen är avgörande för framtiden och noggrann undersökning av idéer och förutsättningar samt modellering lönar sig på sikt.

Hur vi jobbar

  • Skiss/utredning, volymstudier/gestaltning, solstudier.
  • Systemhandlingar
  • Bygglov
  • Förfrågningsunderlag
  • Bygghandlingar
  • Relationshandlingar

Vi tar hand om övergripande arkitektonisk utformning från program/ idéskiss till färdiga handlingar.

Vi utför 3D-projektering i ArchiCad miljö, konverteringar till dwg, IFC och samordnar med andra discipliner.

Vi följer byggprocessen och samarbetar med byggentreprenören för att uppnå bästa möjliga resultat för beställare.

Vi utför 3D renderingar eller handgjorda perspektiv som alternativ kan du få presentation i BIMx Hyper-modell till din mobil eller iPad.