Arktis arkitekter AB

Arktis arkitekter AB har bred erfarenhet från olika delar av byggprocessen – från detaljplaner till inredning.

Genom vår bredd kan vi hjälpa till i olika skeden av byggprocessen och arbeta för den helhetsmiljö som vi tycker är det allra viktigaste för en god arkitektur. Vi har arbetat mycket med olika sorters byggnader där verksamheten förändrats och lokalerna behöver anpassas, fräschas upp och effektiviseras. Vi har också ett specialintresse av kulturhistoriska och varsamma ombyggnader. Samtliga medarbetare har både utbildning och praktisk erfarenhet av ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi kan även utföra antikvarisk inventering och kontroll. Vi har också stor erfarenhet av bostadsplanering och projektering – från villor och flerfamiljshus till äldre- och vårdboende.