Arkitektstudio PineCloud AB

PineCloud arkitektur arbetar med modern skandinavisk träarkitektur.

I samarbete med dig som kund, i utgångspunkt från platsen, skapar vi tillsammans din hemmiljö. Trädgård, hus och interiör: i helheten finns den goda platsen. Läs mer om Pineclouds arbetssätt och tjänster på www.pinecloud.se. Välkommen! Lars Lindahl driver företaget, han är utbildad på Lunds tekniska högskola och Kunst Akademiets Arkitektskole i Köpenhamn med avlagd arkitektexamen 2005.