Arkitektor Ulf Josephson AB

Vårt arbete omfattar alla typer av projekt, litet eller stort, inom samhälls-, bostads- och industrisektorn.

Arkitektor Ulf Josephson AB startade i januari 1986. Uppdragsområdet sträcker sig inom Skåne och Blekinge län samt delar av Småland. Vi arbetar också med färgsättning och inredning i våra uppdrag.

Mer om oss

Vår målsättning är:

  • Kreativa lösningar i miljövänliga och sunda hus
  • Varsam och pietetsfull ombyggnad i känslig miljö
  • Formgivning som profilerar uppdragsgivarens verksamhet
  • Kvalitet och Service
  • I större projekt arbetar vi i ett nätverk med andra konsulter.

Vårt huvudkontor finns i Åhus kulturhistoriska (850-åriga) del med avd.kontor i Sölvesborg.

Våra uppdragsgivare finns såväl inom kommun och landsting som inom privata företagsleden. Bl.a. Vasakronan reg. Syd, Stadshypotek Fastighetsförvaltning, Tyréns Företagsgrupp, Axel Johnsson Fastighetsförvaltning, Kristianstads, Hässleholms, Simrishamns, Perstorps och Sölvesborgs kommuner, Danogips, Riksbyggen m.fl.