Arkitektkontoret AK31 AB

Våra uppdrag omfattar utredningar, programarbete, bygglov, byggnadsprojektering och inredningsprojektering.

Vi arbetar med bostäder, kontor, skolor samt byggnader för vård och omsorg. Ofta gäller uppdragen om- och tillbyggnader i känsliga miljöer, där det ställts stora krav på gestaltning och anpassning till omgivningen. Vi har kunskap om hur vi ska hantera komplexa problem och, inom givna ekonomiska ramar, finna enkla naturliga lösningar.

Bland våra uppdragsgivare finns Statens Fastighetsverk, Fabege, Locum, Sophiahemmet, Mora kommun och privatpersoner.

Vår gemensamma attityd i projekten är en strävan mot enkelhet, tydlighet och omsorg om detaljerna. Vi menar att bra arkitektur bygger på klart formulerade mål, en medvetenhet om förutsättningarna och en övergripande tanke om helhetsmiljön. Varje projekt har sin specifika utgångspunkt och sina möjligheter. Därför lägger vi stor vikt vid att identifiera våra beställares behov, önskemål och resurser och strukturera dessa till en tilltalande helhet. Vi vill skapa modern arkitektur som ger avtryck av vår tid utan att, på längre sikt, vara mindre aktuell.

Kontakta oss gärna för en första rådgivning.

/Karolina Lindström