Sommarhus Öland

Ännu ett hus inpassat mellan ekar och tallar på en naturtomt. Huset är färdigt exteriört, men det återstår bland annat målning invändigt.

Beställare: Jan Angner
Plats: Öland
Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Eva Kellander

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Högskolebibliotek i Kalmar

Högskolebibliotek i Kalmar

Arkitektkontor: Arkitektkontoret Eva Kellander
För Högskolan i Kalmar har jag projekterat inredning i nytt bibliotek. Detta finns beskrivet i Erfarenhetsåterföring: www.akademiskahus.se/downloadpubl.php?lPublID=56 – Beställare: Högskolan...