Relaterade projekt

Visa alla projekt
Bostadsområde i Jönköping
BOSTÄDER

Bostadsområde i Jönköping

Arkitektkontor: Arkitekthuset Jönköping AB
Utbyggnad av bostadsområde i Jönköping. Idéskisser av Laila Björnham.