Arkitektgruppen i Gävle AB

Vi arbetar med alla former av arkitektuppdrag – från utredningar och presentationer till fullständiga projekteringar.

Arkitektgruppen i Gävle AB bildades hösten 1995 av sex delägare och har i dag ytterligare sju anställda. Arkitektgruppen i Gävle AB är länets största arkitektföretag. Samtidigt är vi det lilla lokala företaget som sätter en personlig relation till kunden i fokus. Vi har stora resurser, mycket kompetens och arbetar med arkitektur, från storskalig planering av områden och projektering av sjukhus, kyrkor, kontor, skolor, industribyggnader och bostäder till gestaltning av mindre rum och inredning. Drivkraften i vårt arbete är att skapa rum för människor. Rum som skapar det bästa förutsättningarna för de aktiviteter som skall utspelas på platsen. Inbjudande och inspirerande rum för mänskliga möten där den attraktiv och välfungerande fysiska miljön bildar ramar för platsens sociala liv.