arkitekt.se/ Sjödin Arkitektur & Beräkning AB/ Arkitektur

Kontaktperson

Susanna Sjödin, Arkitekt SAR/MSA

Telefon

073 - 390 89 90

Med lyhördhet och engagemang arbetar vi med kunden i fokus

Vi vänder oss till fastighetsbolag och privata kunder som söker personlig, effektiv service och ett nära samarbete med arkitekten. Våra uppdrag består av bostäder i alla dess former; villor, fritidshus, parhus, kataloghus, flerbostadshus, kollektivhus, studentbostäder etc. Storleken på projekten varierar, från mindre tillbyggnader av villor till nya bostadsområden.

  

Vår uppgift är att förstå och tolka kundens behov och projektets förutsättningar för att på bästa möjliga sätt kunna skapa kundens unika projekt. Arkitekten ska hjälpa till med att formulera vad det är kunden egentligen vill ha. Det kräver lyhördhet och även en förmåga att stå fast vid lösningar som är för kundens bästa. Det betyder att tänka långsiktigt, ur estetiskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv för kundens räkning. Arkitekten kan vara en samarbetspartner under hela byggprocessen.

Tillbyggnad_Täby  Utbyggnad G 4

Från idé till ritning

Vår styrka är att vara lyhörda för kundens förutsättningar, önskemål och behov. Vi erbjuder tjänster under hela byggprocessen. Från idéer och skisser, genom ansökan om bygglov till färdiga bygghandlingar och uppföljning av bygget. Tjänsterna erbjuds i en flerstegsraket. I första skedet gör vi en analys av förutsättningarna för projektet och prövar flera olika idéer. Det kan resultera i två eller fler skisser som visar på olika angreppssätt. I dialog med kunden formar vi ett designförslag utifrån skisserna. Designförslaget ligger sedan till grund för bygglovsritningar och förfrågningsunderlag/ bygghandlingar.

Bostadskoncept_1  Bostadskoncpept_2

Arkitektur

God arkitektur är en symbios av funktion, estetik, ekonomi och miljö. De ibland snäva regelverk som finns på byggmarknaden ser vi som en utmaning. Då prövas den sanna kreativiteten. När projektet startar är papperet blankt och analysen av alla förutsättningar ger en utgångspunkt för arbetet. När analysen är färdig och idén står klar är det lättare att hitta svar på alla frågor som följer. Allting faller på plats. Och papperet har fyllts med något som man inte väntade sig från början.

Bostadskoncept

Vi jobbar hela tiden med hur bostaden kan utvecklas eller förbättras och hur man kan skapa nya bostadskoncept. Levnadssätt och konstellationer förändras vilket inspirerar till nya typer av boenden. Miljömedvetenhet ställer frågor om hur arkitekturen ska formas och byggas vilket också leder till nytänkande kring bostadsutformning. En bostad är inte bara rummen man lever i och huset man bor i utan hela miljön runtomkring, hur man närmar sig sin bostad, zonen mellan borta och hemma.

 

Specialkompetens
Bostäder, Färgsättning
Inriktningar
Fastighetsutveckling, Hus/byggnadsprojektering, Idékoncept, Inredning