Sjödin Arkitektur AB

Med lyhördhet och engagemang arbetar vi med kunden i fokus

Fritidshus Stockholms skärgård

Vi vänder oss till fastighetsbolag och privata kunder som söker personlig, effektiv service och ett nära samarbete med arkitekten. Våra uppdrag består av bostäder i alla dess former; villor, fritidshus, parhus, kataloghus, flerbostadshus, kollektivhus, studentbostäder etc. Storleken på projekten varierar, från mindre tillbyggnader av villor till nya bostadsområden.

Gruppbebyggelse
Gruppbebyggelse Tänndalen

Vår uppgift är att förstå och tolka kundens behov och projektets förutsättningar för att på bästa möjliga sätt kunna skapa kundens unika projekt. Arkitekten ska hjälpa till med att formulera vad det är kunden egentligen vill ha. Det kräver lyhördhet och även en förmåga att stå fast vid lösningar som är för kundens bästa. Det betyder att tänka långsiktigt, ur estetiskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv för kundens räkning.

Tillbyggnad
Tillbyggnad av villa

Vi jobbar gärna med nya bostadskoncept och gruppbebyggelser där vi bearbetar hela miljön till en helhet. Levnadssätt, i tex hållbarhetens tecken, och familjekonstellationer förändras vilket inspirerar till nya typer av boenden och sätt att bygga.

Vår styrka är att vara lyhörda för kundens förutsättningar, önskemål och behov. Vi erbjuder tjänster under hela byggprocessen. Från idéer och skisser, genom ansökan om bygglov till färdiga bygghandlingar och uppföljning av bygget.