Arkitekt Lars Einarson - Sveriges Arkitekter

Kontaktperson

Lars Einarson, arkitekt SAR/MSA

Telefon

070 - 37 63 440

Efter arkitekturutbildning på KTH, klar 1978, arbetade jag några år i Stockholm innan jag 1985 startade eget kontor. Kontoret har jobbat med många olika typer av byggnader och i olika stadier av projekten. Mycket har rört befintliga byggnader, om- och tillbyggnader samt restaurering. Därför läste jag restaureringskonstens teori och historia på KTH 2001-2003 samt gick på Kungl. Konsthögskolan, restaureringskonst, 2004-2005, där jag också fick det årets Palmérstipendium www.palmerstip.se.

Hållbarhetsaspekten har alltid intresserat mej, alltifrån ekologisk hållbarhet till värn om befintliga byggnader och utformningar som står sig tekniskt och estetiskt. Uppdragsgivarna varierar, kommunala, företag, länsstyrelse och privata fastighetsägare. Men Svenska kyrkan har hela tiden varit en viktig beställare med projekt som tex Undersviks stiftgård, ett flertal församlingshem samt kyrkor.

Specialkompetens
Hållbarhet
Inriktningar
Byggnadsvård, Design/formgivning/produktutveckling, Hus/byggnadsprojektering, Idékoncept, Inredning, Utemiljö