Arkitekt Kalle Johansson - Sveriges Arkitekter

Kontaktperson

Kalle Johansson, arkitekt SAR/MSA

Telefon

0278 - 188 66

Jag har erfarenhet av olika typer av byggnader och vana från att arbeta i olika stadier av projekt,  allt från tidiga programskisser till färdiga arbetshandlingar. 

Sedan 1987 har jag verkat som projekterande arkitekt på olika kontor i Sverige. Före arkitektutbildningen arbetade jag som byggnadsingenjör på ett entreprenadföretag. 1994 startade jag eget arkitektkontor. Mestadels arbetar jag med befintliga byggnader, om- och tillbyggnader samt restaurering. Jag vidareutbildade mej inom restaurering på Konsthögskolan i Stockholm 1994-95. Byggnadens och platsens själ är viktiga utgångspunkter i de projekt jag arbetar med. Likaså att se långsiktigt i valet av olika lösningar och material. Exempel på uppdragsgivare: ABB Fastigheter, Bollnäs kommun, Bollnäs Församling, Länsstyrelsen Gävleborg och privata fastighetsägare. Har också arbetat som gästlärare på byggnadsvårdsprogrammet på Högskolan på Gotland.

Inriktningar
Byggnadsvård, Hus/byggnadsprojektering, Idékoncept