Skärgårdshus

En stor del av verksamheten är byggnader i skärgården såsom villor, fritidshus, hamnar, broar, varvsanläggningar, minnesmärken, butiker, planer etc. Dessa byggnader har de största förutsättningar att närma sig ekologiska principer. Detta hus får representera anpassning till naturen, lokalt hantverk och material, värmemagasin, återanvändning, miljöriktiga färger, lokala vatten- och avloppslösningar etc.

Beställare: Daniel
Plats: Norrnäsudde, Ornö
Arkitekt: Rolf Löfström

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Arlanda tullhus och motionshall
KOMMERSIELLA LOKALER

Arlanda tullhus och motionshall

Arkitektkontor: Ark Rolf Löfström AB
Verksamheten ligger i en krävande miljö vad avser buller, avgaser, trafik och utformning för platsen och verksamheten. Byggnaden innehåller expedition...