Ark Rolf Löfström AB

Att rita ett hus är inte så svårt. Konsten är att rita Ditt hus för den plats Du valt.

Först skapar vi husen sedan skapar de oss. Beroende på uppgiftens typ, komplexitet och storlek formerar vi oss utifrån vårt nätverk. Där finns inredningsarkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, leverantörer, konstnärer, textil arkitektur, CAD projektering, digital design, modellbyggare, miljöplaner och miljökonsekvensbeskrivningar, ISO 9 000 och 14 000 tillämpningar och utbildning.

Mer om oss

Några projekt från senare tid: Byggnader i skärgården, villor, kontor, renovering och ombyggnad av 1600-talshus, planer och byggnader med ekologiska förtecken, blodbuss för Södersjukhuset, profilering av språkbutik i minimal lokal, forskning och utvecklingsprojekt kring miljöfrågor såsom faktor 4 hus, miljöpolicys och planer för företag och projekt, fallskyddshandbok, konvertering av oljeeldning till pelleteldad och solvärmd central. Föreläsningar och seminarier.