Apertura – tillgänglig arkitektur

Arbetar i den lilla skalan – för stora resultat

Arbetar främst inom två områden:

  • Privatbostäder, villor och fritidshus;
  • Tillgänglighet för funktionshindrade i offentlig och privat miljö; utredningar, projektering, anpassning.

Innehar även lång erfarenhet också av ombyggnad av hyreshus och bostadrättsfastigheter. Arkitekt SAR/MSA Jan Lamby är certifierad sakkunnig i tillgänglighet enligt Boverkets föreskrifter TIL 2. Jag utför granskning av projekt som sakkunnig enligt fordringarna i PBL, Plan- och Bygglagen samt PBF, Plan- och Byggförordningen.

– apertura är latin för öppen; besläktat med aperire som också betyder tillgänglig –