Slakthuset

Kvarteret bygger vidare på Slakthusområdets typiska volymhantering där en mångfald av byggnadskroppar bildar kvarter och platsbildningar på ett sammanhängande industrigolv. Byggnaderna är utformade för att på bästa sätt stödja utvecklingen av en dynamisk, inkluderande och levande stadsmiljö. Bottenvåningens funktioner är öppna och berikar stadsrummet. Takytor används för gemensamma terrasser och odling. Varje lägenhet erbjuds del i kolonilott och möjlighet till hjälp av kvarterets trädgårdsmästare.

Vinst i markanvisningstävling 2017. Ett kvarter med 130 bostäder, takgårdar och lokaler. Beställare är Svenska Hem i Bromma. Detaljplaneprocess pågår och planerad inflyttning är 2024.

 

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Vårbergstoppen
UTEMILJÖ

Vårbergstoppen

Arkitektkontor: AndrénFogelström AB
I samband med att Vårbergstoppen rustas upp och blir en stadspark planeras utsiktsplatser för fågelskådare och andra parkbesökare. Utsiktsplatserna utförs...
Karlevi
BOSTÄDER

Karlevi

Arkitektkontor: AndrénFogelström AB
Ett fritidshus med utsikt över Kalmarsund. Huset infogas varsamt mellan kalkstensmurar och äldre byggnader på platsen. Den rustika grå putsen kompletteras...
Ekhusen
BOSTÄDER

Ekhusen

Arkitektkontor: AndrénFogelström AB
Fritidshus på södra Öland. En byggnad där varje rum har sin eget hus, en komposition av mörka träbyggnader och stora...