Brevlådan

Längs med Grycksbovägen kommer tio stycken smala lameller byggas. De nya bostadshusen som består av tre till fem våningar höga byggnadsvolymen är väl anpassade i både skala och övrig gestaltning till de befintliga bostadshusen i närområdet. De ligger i huvudsak placerade i samma riktning som närliggande hus för att samspela med det redan satta bebyggelsemönstret. Det nya bostadsvolymerna kommer innehålla både två-, tre- och fyrspännaren. Oavsett lägenhetsfördelning så är fasaderna ut mot gatan näst intill identiska, liksom gavlarna medan gårdsfasaderna är snarlika men ändå varierande med något olika fönstersättning och balkongplacering för att anpassa till de olika planlösningarna. Varierar gör även fasadkulörerna något med sina tre olika nyanser, för att ge husen en aning variation och anpassning till sin omgivning.

Omfattning: ca 126 lägenheter, garage, lokal och komplementbyggnader

Plats: Svedmyra, Stockholm

Byggherre: Familjebostäder

Skede: Projektering pågår

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Västerled – Stora Mossen
BOSTÄDER

Västerled – Stora Mossen

Arkitektkontor: Amneby Forslund
Åtta små punkthus radar upp sig längs Västerled och Nyängsvägen. Under bostadshusen och gårdarna ligger ett garage för de boende...