Mjölkudden

Tillsammans med Skanska vann vi våren 2021, i konkurrens med sex andra deltagare, tävlingen om den platsen som är en port in i Luleå norr ifrån. Vi vill skapa ett område som genomsyras av kreativitet, framåtanda och miljötänk. En samling hållbara byggnader som skapar utrymme för boende, arbete och möten. Attraktiva miljöer som gynnas av platsens tillgänglighet, kollektivtrafikanslutningar och cykelförbindelser.

Här finns förutsättningar att skapa en ny nod i Luleå, med utmärkta förbindelser till och från universitet, joggingspår, natur och centrum. Förslaget möjliggör bostäder och lokaler som möter moderna behov av kontor och mötesplatser i kombination med samhällsfunktioner. Ett komplement till det utbud som idag finns i Mjölkudden centrum. Skanska Sveriges projektutveckling erbjuder utveckling av kontor, long-stay, hotell, samhällsfastigheter, hyresbostäder och bostadsrätter. Ett brett erbjudande som möjliggör kombinationer av verksamheter på platsen som kan möta utmaningar i detaljplanearbetet där vi på Skanska tillsammans med kommunen kan hitta rätt innehåll för att förverkliga projektet och stärka platsen och Luleås attraktivitet.

Projektet blir Luleås första Noll Co2 projekt. Vi vill bygga ansvarsfullt, framtidssäkrat och klimatneutralt. Detta gör vi genom att minimera energibehovet i drift, förse alla byggnaderna med solceller för egen förnybar energiproduktion samt minimera klimatutsläpp från byggskedet.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Fyrhusen – Telegrafberget
BOSTÄDER

Fyrhusen – Telegrafberget

Arkitektkontor: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter
Fyrhusen är den första etappen i bostadsprojektet Telegrafberget i Nacka som totalt innehåller 300 lägenheter. Ahlqvist & Almqvist arkitekter har...
Citybanan
Offentliga lokaler

Citybanan

Arkitektkontor: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter
Spårförbindelsen genom Stockholm från norr till söder stod klar 1871. Över en period på mer än hundra år växte trafiken...