Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

Vi är ett team på 20 personer med en bred kompetens inom arkitektur, stadsutveckling och infrastruktur. Våra projekt utgår alltid från ett fokus på hållbarhet gällande både miljö, ekonomi och sociala värden. Det är kontorets erfarenhet och övertygelse att människans behov av trygghet och social gemenskap går att förena i ekonomiska lösningar med en modern, hållbar och nyskapande arkitektur.

Som aktör i en bransch som står för bland de största utsläppen globalt, måste hållbarhet vara en självklarhet. Alla våra projekt genomsyras av ett hållbarhetstänk och det är ett kontinuerligt arbete som vi som arkitekter har en skyldighet att fortsätta utforska och utveckla. I alla projekt strävar vi efter ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och har erfarenhet av certifiering inom Miljöbyggnad, Svanen samt LEED.

Vi deltar också i forskning och utvecklingsarbete bl.a. genom medlemskap i ARKUS, openBIM. I alla våra arbeten strävar vi efter största möjliga hållbarhet vad avser sociala, ekonomiska och miljömässiga mål.

Planarbete och genomförda projekt i länder som England, Holland, Spanien, Polen och Kina har vidgat våra referensramar och gett oss värdefull kunskap och erfarenhet. Sedan 20 år är vi en av 12 medlemmar i Perspective, ett nätverk av samverkande arkitektföretag från lika många länder i Europa med ca 400 anställda.