AE/OW; arkitekter

AE/OW; arkitekter AB är resultatet av en ombildning av Ahlgren Edblom arkitekter AB, grundat 1992. Kontoret har fyra delägare, Karin Ahlgren, Kerstin Olsson, Anna Karin Edblom och Johanna Wiklander. Kontoret består av arkitekter och inredningsarkitekter och har två anställda. Vi avser att växa ytterligare.

Vår gemensamma vision är att skapa betydelsefull arkitektur. Det gäller såväl nybyggnadsprojekt som ombyggnadsprojekt. Vi strävar efter att med små medel åstadkomma lösningar som berikar och förtydligar det befintliga.

Vi ser miljöfrågorna som framtidens ödesfrågor, och löser våra uppdrag utifrån en idé om förnybara material och energieffektivitet . Vi vill bidra till ett samhällsbyggande som stödjer en långsiktigt hållbar livsstil.

Social hållbarhet innebär för oss att alltid värna brukarinflytandet och att de lösningar vi föreslår inte bidrar till ökad segregering i samhället.

Kulturarvet bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Vi arbetar för en klok hushållning med befintliga kulturvärden och verkar för en kulturhistorisk mångfald vid förnyelse av vår miljö.

Projektets ekonomi och kundens affärsidé ser vi som centrala frågor i uppdragen. De bildar de självklara ramarna för projektet och inspirerar formgivningen.

Kontoret arbetar huvudsakligen inom fyra kompetensområden: inredningsarkitektur, stadsbyggnad, restaurering och strategisk lokalprogrammering. Våra projekt spänner över flera kompetensområden och vi rör oss i arbetet mellan byggprocessens olika skeden, från strategi och program till kvalificerad projektering.