UMV BEBYGGELSE koncept för UMV- A2/A2Gsv


 

 

 

 

KONCEPT UMV-BEBYGGELSE MED TYP A2/A2G

Exploateringsområden sökes

 

VILLA-Typ A2 är en tvåvåningsvilla ämnad för agglomeration-bebyggelse (UMV = urbana modulära villor). I dess volym finns alla viktiga rumsfunktionsdelar integrerade, även en tvåvånings-loggia. Koncipieras denna villa som ett radhus, krävs bara en grundyta på ca 206-210 m2. Parkeringsplats och plats för redskap har planerats separat och rumssparande som gemenskapsgarage och förråd (70 m2 per enhet).

VILLA-Typ A2G motsvarar A2. Denna typ har därutöver ett dubbelgarage och ett takutsprång förbundet med huvudbyggnaden. För detta krävs en grundyta på ca 322-327 m2.

 

UMV A2-BEBYGGELSE (Principlösning)

Villaägarna behåller sin parcell även om de kontemporärt överlåter sin andel till förmån för ett gemensamt nyttjande av en grönyta. De erhåller därmed fördelen att ha en gemensam tillgång till en större utomhusplats t.ex. för sport (pingpong, badminton, tennis, boulder training…) eller som en rekreationsplats (grill, minigolf etc.).

Gemensamma parkeringsplatser för privat bruk och för besökare finns att tillgå i öppna parkeringshallar och på parkeringsplatser. Här finns även tillgång till gemensamma verktyg för trädgårdsvård och snöröjning (eventuellt även för gemensamma anhängare, personbilar, transportfordon etc.). Tomternas storlek är samma som för Villa-Typ UMV A2. Prospektivt skulle man således vid ett minskat behov av privattrafik kunna använda dessa som villaparceller, eller för andra, ännu inte kända ändamål.

Villaägarna bestämmer över arten och varaktigheten av användningen av de gemensamma inrättningarna och över underhållet av dessa.

2016 Sept WJR

UMV- BEBYGGELSE- ÖVERSIKT 1
UMV- BEBYGGELSE- ÖVERSIKT 1
UMV-BEBYGGELSE Perspektiv 1 Gemensam grönanläggning
UMV-BEBYGGELSE
Perspektiv 1
Gemensam grönanläggning

anlita-arkitekt-ads-ronner-umv-bebyggelse-5

anlita-arkitekt-ads-ronner-umv-bebyggelse-6

anlita-arkitekt-ads-ronner-umv-bebyggelse-3

anlita-arkitekt-ads-ronner-umv-bebyggelse-4

 

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Friluftsbad Strömsnäsbruk, 2011 förprojekt
Idrottsanläggningar

Friluftsbad Strömsnäsbruk, 2011 förprojekt

Arkitektkontor: ADS-RONNER
FRILUFTSBADANLÄGGNING, tillbyggnad av bestående byggnation samt fristående bastubyggnad