ADS-RONNER

3 a sw

Walter J. Ronner

Under en mångårig verksamhet som arkitekt i Schweiz, Österrike och Tyskland har jag under perioder specialiserat mig såväl på husprojektering, inredning och design som på stadsbyggnad. På arkitektkontoret ADS-Ronner (Arkitektur, Design, Stadsplanering) arbetar jag med alla dessa inriktningar.

Projektbearbetning i alla faser från första idén till nyckelfärdiga objekt: idésökning, förprojekt (i varianter), projekt med bygglovsansökan, konstruktionsplanering, byggprojektledning etc. – eller partiella tjänster.

För att kunna genomföra uppdrag oberoende av storlek, tid och plats samarbetar jag även i ett nätverk med andra arkitekter.