AD arkitektkontor

AD arkitektkontor är ett litet arkitektföretag med omfattande yrkeserfarenhet efter mer än 20 år i branschen.

Kontoret ligger i centrala i Östersund där vi är fyra konsultföretag som delar lokaler. Skissarbetet sker i nära samråd med uppdragsgivaren för att nå ett resultat som ligger så nära önskemålen som möjligt, vilket ofta sker genom att pröva ett antal alternativa lösningar. Projektering sker för hand eller digitalt, i det senare fallet med Graphisoft Archicad som är ett objektorienterat 3D-program. Förutom att det är ett bra projekteringsverktyg ger det möjlighet att på ett enkelt sätt ta fram perspektivbilder, vilket visat sig vara till stor hjälp vid kommunikationen inom projektgruppen. Mera information om företaget och ytterligare referensprojekt hittar du på företagets webbsida.