Acking & Wedel arkitektkontor AB

Vi vill vara din samtalspartner i tidiga skeden för att i nära dialog med dej utveckla och förädla ditt projekt.

Acking och Wedel arkitektkontor bildades 1989 av arkitekterna SAR/MSA Bengt Acking och Maria Wedel. Vi strävar efter bred kompetens och har ritat bland annat bostäder med centrumkvarter, undervisningsbyggnader, kyrkor och församlingshem samt ombyggnader och färgsättningar varav ett flertal i K-märkta byggnader. Målsättningen är att uppnå vackra helhetslösningar där omsorgen om detaljens utformning kan vara lika angelägen som det övergripande konceptet.