Åbergs arkitektkontor AB

Vi arbetar med husdesign, mestadels villor och mindre husprojekt, såväl nyproduktion som om- & tillbyggnader.

Vi arbetar också med interiördesign med en helhetssyn på möbler och inredning, färgsättning och konstnärlig utsmyckning.
Vi arbetar med ”Design med Omtanke”, en metod som tar speciell hänsyn till miljö- och tillgänglighetsfrågor. Arkitektkontoret startades 1956 av Margareta och Rolf Åberg och var från början ett inredningskontor med objekt inom offentlig miljö. Sedan 1992 driver Malin Åberg (arkitekt SAR/MSA) kontoret med hjälp av Kristina Åberg (konstnär KRO), Anneli Petersson (ingenjör) och Åsa Kylander (arkitekt). Läs mer om oss på abergsarkitektkontor.se

Husdesign

Villor – Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad. Vi hjälper er med allt från idéskisser, bygglov, arbetsritningar och har etablerat samarbete med flera villaentreprenörer.

Mindre husobjekt – Vi utför även projektering av andra byggprojekt som förskolor, kontor samt om- och byggnad av lokaler.

Interiördesign

Offentlig miljö – Skolor, kontor, hotell, omsorg med mera. Vi arbetar med inredning av offentliga lokaler där vi väver samman färgsättning, textilier, möbler, belysning och konstnärlig utsmyckning till en fungerande helhet. Vi arbetar gärna med ”Design med Omtanke” – en metod som tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågor, med ett långsiktigt tänkande vad gäller ekologi, estetik och etik.

Lasyrmålning

Vi utför lasyrmålning och använder egen teknik med färger som blandas på plats vilket ger stor flexibilitet.

Hemmiljö

Vi hjälper dig att forma ditt hem med hjälp av färgsättning, textil- och möbelval samt belysning.

Möbeldesign

Vi ritar även möbler.