AB Salt Arkitektur

arkitekt ängelholm

Salt arkitektur leds under devisen “small but not less”.

Det är det lilla personliga kontoret med närhet i tid och rum och korta beslutslinjer. Här välkomnas ni som söker rådgivning och stöd i arkitekturprojekt och byggnadsprocesser. Salt Arkitektur utför uppdrag från skiss till presentation och projektering.
Gedigen bakgrund finns av såväl bostads- och stadsbyggnadsprojekt, industri- och kontorslokaler som inrednings- och tävlingsförslag. Inom arkitekturens sfär finns sällan en lösning. Utifrån kundens önskemål, platsens förutsättningar, budget och hållbarhetsaspekter löser Salt Arkitektur uppgiften med stort engagemang.

Välkommen!