Villa Restenäs strand

Det befintliga husets placering är unikt med höjden över havet ovanpå en platå med bergssidan i ryggen och invid havet. Karaktären på det befintliga huset är ett enklare bohuslänskt hus som orienterar sig kring en korsplan. Konceptet för tillbyggnaden blev att på ett modernt sätt docka an en ny huskropp som genom sin utformning skapar platser i och runt huset. Den stringenta tillbyggnaden tydliggör både genom sin form och funktion att det är ett tillägg i nutid mot det befintliga huset. 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Nolby Högar
Idéprojekt

Nolby Högar

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet. Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker. Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.
Villa Hönekulla
BOSTÄDER

Villa Hönekulla

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö.
Råda Församlingshem

Råda Församlingshem

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och...