Villa Hönekulla

Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö. Fastigheten var styrd av en traditionell detaljplan med en byggnadshöjd på 4,5meter, sadeltak med en lutning på 18-22 grader, anpassning till terrängens naturliga nivåskillnader och med en begränsning i byggnadsyta.
Vi har här format en byggnad med en glasprisma i taket som klättrar upp för bergets branta parti och som avslutas där bergets lutning avtar. Genom placeringen tar vi tillvara på solens rörelse samtidigt som vi ville vara så omhändertagande som möjligt av berget som sprängdes minimalt. Genom placeringen och tillvaratagandet av tomten har vi skapat en underbar livsmiljö där kontakten mellan ute och inne emellanåt suddas ut men som också skapar naturtavlor i form av uttänkta fönsterplaceringar. Huset smälter in i naturen med sin svarta träfasad och tak där fönstren i fasaden är lekfullt men genomtänkt placerade för att rikta blicken inifrån men som på utsidan speglar platsens skönhet. Taket är ett sadeltak med förskjuten nock för att förstärka platsens höjdskillnad men samtidigt ge rymd åt det som finns på insidan. I taket har vi placerat en glasprisma som hela huset orienterar sig runt. Det är mycket tack vare svårigheten med platsen, dess förutsättningar och en kompetent beställare som det varit möjligt att forma ett sådant extraordinärt hus med mycket goda arkitektoniska kvalitéer.
 
När man närmar sig huset utifrån möter man entrén centralt placerad på gaveln där den genom sin formmässiga indragning och materialitet artikulerar sig till den som kommer. Inne i huset blir det tydligt hur man orienterar sig och vi tar tillvara på den resning som finns på fastigheten med en central trappa upplyst av naturligt dagsljus genom glasprisman som öppnar upp huset mot himlen. I förlängningen av trappan går siktlinjen vidare ut i tallskogen. Huset är uppdelat mellan privata och offentliga avdelningar separerade av en neutral yta. På entrévåningen möts man av en entréhall med sittmöjlighet och kapprum, vardagsrum, två gästrum, dusch/wc, tvättstuga samt förråd/installationsrum. Trappan leder upp till det stora umgängesrummet med kök och vardagsrum i nära kontakt med naturen på utsidan, både genom skjutglaspartier, fönster och inte minst genom glasprisman där talltopparna blir signifikanta. Kökets arbetsytor är väl tilltagna med en central köksö, skafferi och i köksbänkens förlängning en bänk med ett glasparti bakom sig för att få kontakt med bergssidan. Uteplatsen ligger i nära anslutning till kök och umgängesrum. Går man vidare förbi den öppna spisen kommer man genom en sluss med wc/dusch in till det stora sovrummet med en walk in closet som man når via balkongen under glasprisman där man på distans får kontakt med naturen och köket. Viker man av åt andra hållet finns ytterligare ett rum som också nås via en passage som innanför sig har ett skafferi.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Nolby Högar
Idéprojekt

Nolby Högar

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet. Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker. Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.
Råda Församlingshem

Råda Församlingshem

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och...
Hoffrekulla bygata

Hoffrekulla bygata

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vårt första, bestående intryck när vi kom till Håffrekullen är det vackra och kontrastrika landskapet och den sekvens av olika...