Villa Forshälla Bräcke

Att utgå från något befintligt är en lika delar rolig som svår utmaning! I Forshälla Bräcke fanns en faluröd sommarstuga från 70-talet, med typiska attribut som platt tak, små fönster och en överdimensionerad veranda i olika nivåer. Vårt uppdrag var att förvandla detta till en modern bostad, med ett samtida uttryck, utan att förändra byggnadens ytor.

Det krävs en sund och klar blick för att på ett ekonomiskt sätt bevara, framhäva och hitta de kvaliteter som finns i den ursprungliga byggnaden och som vid första anblicken kan tyckas obefintliga. Men genom att identifiera dem har man en utgångspunkt för en förvandlingsprocess som är både ekonomiskt och estetiskt hållbar. Vi skalade av huset för att plocka fram en form som kunde stå grund för vårt fortsatta arbete. Vi behöll taklutningen och tydliggjorde husets avtryck genom att dra ned fasaderna och låta dem möta berget. För att ge byggnaden bättre proportioner, starkare form och markera dess storlek förlängde vi taket. Genom håltagningar kunde vi ändå maximera ljusinsläppet och skapa en bra inomhusmiljö. Balkongen, som skarpt bryter och förstärker den nya formen, ger nya utblickar och solmöjligheter under dagen. Placering av fönster och glaspartier hade en central roll, för att koppla in- och utsida samt ge möjligheter till intressanta siktlinjer och kontakt med havet. Genom att leka med kontrasterande kulörer skapades slutligen en illusion av en enhetlig form och ett förskjutet perspektiv.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Nolby Högar
Idéprojekt

Nolby Högar

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet. Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker. Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.
Villa Hönekulla
BOSTÄDER

Villa Hönekulla

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö.
Råda Församlingshem

Råda Församlingshem

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och...