SWEDISH MOUNTAIN HOUSE

SOM EN DEL AV NATUREN

Högt över havet, inne bland träden i en skreva, ligger Swedish Mountain House. Huset är ett fritidsboende för en belgisk familj, som under många år kommit till västkusten för att njuta av den svenska naturen. I Sverige finns naturen runt knuten, det är det som fascinerar familjen och det är det som huset ska ge dem.

Huset orienterar sig på ett lekfullt sätt runt en bergsplatå och förlänger visuellt rummen ut i naturen. Sovrummen är små och fungerar som sovhytter för upp till tre personer, eftersom mer plats har givits till umgängesytorna. Det har varit viktigt att huset tydligt förankras i den svenska naturen. Huset genomsyras av trä. Det står försiktigt på marken med sina falusvarta träpelare, vilka bär upp träbjälklaget som sedan på husets yttre sida övergår i falusvart enkelfasspontad granpanel. Mot innergården är panelen vitmålad.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Nolby Högar
Idéprojekt

Nolby Högar

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet. Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker. Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.
Villa Hönekulla
BOSTÄDER

Villa Hönekulla

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö.
Råda Församlingshem

Råda Församlingshem

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och...