Skärhamn

Mellan två bergsknallar i de nordöstra delarna av Skärhamn, där kustbandet möter odlingslandskapet och i hjärtat av Toftenäs naturreservat, växer Skärhamn Norra fram. Här ger berghällarna unika utblickar över det säregna landskapet, som utöver naturreservat även är fågelskyddsområde, Natura 2000 samt riksintresse för naturvård, friluftsliv och strandskydd.

Skärhamn är en gammal ort som historiskt vuxit fram ur samt haft stor betydelse för fiske-, industri- och redarnäringen. Den tidiga etableringen har lämnat en stor andel äldre bebyggelse som idag utgör en del av ett pittoreskt kustsamhälle. För Skärhamn idag har kusten delvis en helt annan attraktionskraft och vi befinner oss mitt i en kraftigt ökande befolkningstrend i en ort som lever året om

Den gamla industrimiljöns säregna karaktär och rationalitet i kombination med närheten till den bohuslänska naturen och dess unika vegetation gav förutsättningar för både spännande möten och stora arkitektoniska kvaliteter. De många utblickarna och det faktum att hela området ligger inkilat i Toftenäs naturreservat gör detta till ett enastående läge och vi valde tidigt att se naturens närvaro och den varierande topografin som en styrka att inspireras av och förhålla oss till i projektet.

Det har varit viktigt att rita med landskapet som utgångspunkt. Husens form och placering ska förstärka landskapet. De ska ordna sig så att den naturliga topografin framhävs och vrida sig mot utblickarna. Vår ambition har varit att skapa förutsättningar för samspråk mellan hus och natur, att upprätta en kommunikation dem emellan som skapar styrka i formspråket och som bjuder in naturen. Den stora kvalitet som det är att bo granne med naturen vill vi ska vara högst närvarande, även när man stängt dörren om sig.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Nolby Högar
Idéprojekt

Nolby Högar

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet. Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker. Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.
Villa Hönekulla
BOSTÄDER

Villa Hönekulla

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö.
Råda Församlingshem

Råda Församlingshem

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och...