Råda Församlingshem

Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och med utblick över Kinnekulle. Kyrkan och området runt omkring har bevarandevärda kultur och naturvärden. Det nya byggnaden är sekundär på platsen och är utformad med en nedtonad mörk fasad i en suterrängvåning som vänder sig bort från kyrkan mot utsikten. Kopplingen mellan dessa båda byggnader kan läsas ihop exteriört genom dess färg- och materialpalett. Församlingshemmet är ritat av Cia Callermo i samarbete med Allan Ahlman, Ateljéarkitekten. 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Nolby Högar
Idéprojekt

Nolby Högar

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet. Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker. Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.
Villa Hönekulla
BOSTÄDER

Villa Hönekulla

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö.
Hoffrekulla bygata

Hoffrekulla bygata

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vårt första, bestående intryck när vi kom till Håffrekullen är det vackra och kontrastrika landskapet och den sekvens av olika...