Kajen

Malagakajen är en vinst i ett parallellt uppdrag som kommer att bli en naturlig fortsättning på Skärhamns bebyggelse. Projektet är en länk mellan det äldre bohuslänska kustsamhället och den hamnindustri som funnits i Prosteviken sedan början av 1900- talet. Den karaktäristiska miljön som finns på platsen har varit en avgörande utgångspunkt för förslaget, där gamla bohuslänska byggnadstraditioner möter oljehamnen i ett nytt och modernt bostadsområde. I mötet skapas inte bara nya bostäder, utan också en sekvens och en kustpromenad som via nya noder gör Malagakajen till en ny plats att mötas på och början på en förlängning av Skärhamn.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Nolby Högar
Idéprojekt

Nolby Högar

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet. Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker. Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.
Villa Hönekulla
BOSTÄDER

Villa Hönekulla

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö.
Råda Församlingshem

Råda Församlingshem

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och...