Hoffrekulla bygata

Vårt första, bestående intryck när vi kom till Håffrekullen är det vackra och kontrastrika landskapet och den sekvens av olika rumsligheter som avlöser varandra – från Göta älvs öppna ängslandskap vidare upp mot höjdens privata rum där man innesluts i grönskan, en sekvens som sedan spelat en betydande roll under hela vår process. Med Hoffrekulla bygata har vi skapat just den variation av rum som ger plats för livets alla aspekter. Rum av öppenhet där det är enkelt att mötas, men också slutna rum dit man kan dra sig tillbaka och finna hemmets lugna och skyddade vrå.

Här finns naturen fritt runt knuten och det omkringliggande landskapet får sedan
övergå i kvarter och bygata, gårdar, trädgårdar, hus och rum. På så sätt ges området flera olika rumsligheter och platser för olika tillfällen och situationer – gemenskapen på gatan, gårdar och förplatser som bjuder in till möten, den privata trädgården för rekreation och avkoppling, ned till hemmets privata sfär. Mervärdet ligger i variationen och möjligheten att välja, samtidigt som det skapas en tydlig helhet.

I byggnaderna har vi skapat en modern version av den traditionella gårdsbildningen, en enkel huvudbyggnad med tydlig entrésituation som kompletteras av tillägg och olika rumskapande element. Dessa ger, förutom detaljering och rumsligheter, stora möjligheter till såväl sociala som privata rum samt flexibilitet att utforma ett hem anpassat för den egna familjens behov. Platsens enkla och rustika karaktär på kullen har gett inspiration till en formstark enkelhet, monokroma trähus i renodlade, traditionella former som har hög igenkänning. Hoffrekulla bygata ska kännas genuin, enkel och självklar samtidigt som man ständigt ska överraskas av dess sinnrikedom.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Nolby Högar
Idéprojekt

Nolby Högar

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet. Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker. Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.
Villa Hönekulla
BOSTÄDER

Villa Hönekulla

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö.
Råda Församlingshem

Råda Församlingshem

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och...