Galleria Gallionen

Galleria Gallionen är ett spännande projekt som innefattar allt från restaurering till kommersiella värden och stadsplanering. Domusvaruhuset i centrala Uddevalla uppfördes 1967-68 arkitekten Kornél Pajor, som hämtat inspiration till byggnaden från den internationella brutalismen. Ordet brutalism har sitt ursprung i franskans béton brût, eller rå betong, och Kajor gav fasaderna ett rustikt uttryck med betong. Byggnaden, som fyller hela kvarteret, har under åren som gått genomgått en rad omvandlingar och fasadförändringar. Den största skedde 1990 när Domus lades ned och varuhuset byggdes om till galleria, med det nya namnet Gallionen och flera exteriöra förändringar gjordes. Mest markant är att byggnadens långsträckta balkong, med placering på fasaden med de bågformade fönstren mot Drottninggatan, byggdes in, att bilrampen upp till parkeringsdäck på motsatt sida kvarteret togs bort samt att byggnaden fick en ny sidoentré. Under årens gång har ytterligare lager tillkommit, men lyfter man och kikar finns också mycket av byggnadens karaktär bevarad.

Richardsdotter Callermos uppdrag är att omvandla den gamla varuhuslokalen till en modern galleria. Vår utgångspunkt är att varsamt skala bland de lager byggnaden försetts med, för att hitta och utgå från de element som finns bevarande och som har betydelse för byggnadens uttryck och plats i stadsbilden. De för byggnaden typiska, men söndervittrade, fasadkasetterna i betong ska restaureras, samtidigt som en varsam modernisering och funktionsförändring måste göras för att lokalerna ska fungera väl som galleria. En galleria blir ofta ett signum för staden och byggnaden har under åren mottagits med blandade känslor. Med restaureringen och ombyggnaden vill vi gjuta positivt liv i kvarteret. Huset har ofta omnämnts som stängt och ovälkomnande och projektet innefattar därför en omarbetning av entréplanet med nya entréer och en bearbetning av gatumiljön. Vår vision är att gallerian i framtiden ska ge förutsättningar för ett mer inbjudande och mer rikt gaturum i stadens centrala delar.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Nolby Högar
Idéprojekt

Nolby Högar

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Vi ville skapa en plats där man kunde stanna upp, observera och reflektera över tid och sammanhang och sökte därför en sådan i landskapet. Härifrån skulle de synliga spåren i landskapet leda vidare till att berätta om alltifrån pågående utgrävningar till livet på platsen under olika tidsepoker. Vi ville berätta med sådana medel att det skulle väcka nyfikenhet hos besökaren att få veta mera om det landskap som den nya vägen passerar.
Villa Hönekulla
BOSTÄDER

Villa Hönekulla

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Utmaningarna var stora när vi skulle forma villa Hönekulla. Tomten var brant med en höjdskillnad på över 10 meter utan några direkta platåer men låg vackert placerat i utkanten av ett tätbebyggt område med vackra höga tallar och en intilliggande sjö.
Råda Församlingshem

Råda Församlingshem

Arkitektkontor: YES! arkitekter
Församlingshemmet är uppfört på en plats av lång historia och med en placering i direkt anslutning till Råda kyrka och...