Passagen vid Stadshuset

I syfte att motverka tunnelkänsla och separering av stadens gaturum har viaduktpassagen vid Stadshuset frikostigt öppnats åt samtliga håll.

Ljus släpps ned mellan körbanorna och kanterna mellan väg och omgivande ytor har tagits upp genom nedtrappande murar. Under våren tydliggörs passagen genom dess blommande körsbärsträd.

Beställare: Malmö stad
Plats: Korsningen Amiralsgatan-Föreningsgatan i Malmö
Arkitekt: Ivo Waldhör

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Bo 100
BOSTÄDER

Bo 100

Arkitektkontor: A-form AB
Bo 100-husets uppseendeväckande skepnad är resultatet av ett unikt samarbete mellan arkitekt och brukare. De 39 hyresgästerna var delaktiga i...