Bo 100

Bo 100-husets uppseendeväckande skepnad är resultatet av ett unikt samarbete mellan arkitekt och brukare.

De 39 hyresgästerna var delaktiga i hela projekteringsprocessen, från skiss till färdigt hus. Olika individuella önskemål fogades samman till en helhet präglad av individualitet och uttrycksfullhet.

Beställare: MKB (Malmö Kommunala Bostadsbolag)
Plats: Monbijougatan 4, Malmö
Arkitekt: Ivo Waldhör

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Passagen vid Stadshuset
UTEMILJÖ

Passagen vid Stadshuset

Arkitektkontor: A-form AB
I syfte att motverka tunnelkänsla och separering av stadens gaturum har viaduktpassagen vid Stadshuset frikostigt öppnats åt samtliga håll. Ljus...