3dO arkitekter ab

3dO har sedan 1991 arbetat med att skapa undersökande och personlig arkitektur, anpassad till platsen och lyhörd inför varje uppdragsgivares specifika behov. Vi skapar arkitektoniska, sociala och ekonomiska värden åt våra uppdragsgivare.

Kontoret har bred erfarenhet av nyproduktion, inredning, ombyggnader och restaurering. Vi hanterar alla skeden från initiering av projekt med utredningsskisser till detaljprojektering och uppföljning.

Våra beställare finns bland kommuner, företag och privatpersoner, för vilka vi har ritat flerbostadshus, privatbostäder, hotell, kontor, vårdanläggningar, förskolor och idrottsanläggningar.