Jury och bedömningskriterier - Sveriges Arkitekter

Jurygruppernas arbete utgår ifrån Sveriges Arkitekters definition av bra arkitektur. Så här går det till när jurymedlemmar väljs ut och så arbetar de.

Varje jury består av fyra–sex sakkunniga personer – arkitekter, konstnärer och journalister som utses av förbundets medlemmar. Jurygrupperna väljer ut intressanta objekt bland inkomna förslag från branschaktörer och allmänheten och granskar dem noggrant på plats.

De bedömer först helhetsintrycket, som hur de landar på platsen, hur skalan bryts ner för att harmonisera med omgivningen, fasadens utseende liksom hur man närmar sig det som ska bedömas – huset, parken, torget eller interiören. Alla kvaliteterna vägs samman när de nominerade till priset och juryn utser till sist en vinnare.

Sveriges Arkitekters syn på bra arkitektur:

  • Den förbättrar människors vardagsliv genom att utgå från fysiska, historiska, sociala och ekologiska kvaliteter som redan finns på platsen och som svarar mot människors behov.
  • Den är planerad, ritad och byggd för att stå under lång tid. Framtidens kulturmiljö skapar vi i dag.
  • Den är en direkt konstform som kan upplevas och användas – varken en typ eller en stil utan en ritad och/eller byggd helhet.
  • Den blickar framåt mot morgondagens behov och främjar utvecklingen för bättre hållbarhet och resursanvändning.