Samtycke till personuppgiftsbehandling – kurser och event

Samtycke till personuppgiftsbehandling vid anmälningar till kurser och event.

Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av;
Namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer sparas i Sveriges Arkitekters medlemsregister.

får behandlas av Sveriges Arkitekter för följande ändamål:
Syftet är att ge information om kurser och att ha möjlighet att tipsa om andra kurser som vi tror kan vara relevanta.

Information
Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:
Uppgifterna kommer att lagras i Sveriges Arkitekters digitala medlemsregister, där dina uppgifter angående ditt medlemskap i Sveriges Arkitekter redan finns. Anställda på Sveriges Arkitekters kansli och företag som Sveriges Arkitekter har personuppgiftsbiträdesavtal med kommer ha tillgång till uppgifterna.

Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett ditt frivilliga samtycke.
Sveriges Arkitekter, Storgatan 41, Box 5027, 102 41 Stockholm
med organisationsnummer 802005-4576 är personuppgiftsansvarig. Du hittar vår integritetspolicy på arkitekt.se/gdpr

Samtycket är giltigt tills vidare eller då du aktivt väljer att avsluta ditt samtycke. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att meja till medlem@arkitekt.se, så tar vi bort dina uppgifter inom 76 timmar. Vi kommer i så fall upphöra att behandla personuppgifter som vi har samlat in med stöd av detta samtycke. Uppgifter som ingår i resultat som redan har åstadkommits kommer dock inte att påverkas av att ditt samtycke återkallas. Vissa uppgifter kan även komma att arkiveras i enlighet med svensk lag.

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Detta kan du själv göra genom att logga in på ”mina sidor” på arkitekt.se. Alternativt kan du mejla till medlem@arkitekt.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via patrik.palmgren@sweco.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten IMY om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Acceptera villkoren
Genom att klicka i samtyckes-boxen är jag införstående till att samtycket är frivilligt och att jag när som helst kan avsäga mig mitt samtycke.