Vinnare av MEMs resestipendium 2022

Publicerad: 2022-03-01

Juryn har beslutat att ge MEMs resestipendium för 2022 till Isak Boardman, utexaminerad från KTH 2020. Ett hedersomnämnande går till Alexander Morell, studerande vid SLU Ultuna.

MEM:s resestipendium söktes i december 2021 av 29 personer. En vinnare har utsetts och ett hedersomnämnande har tilldelats.

Vinnare – Isak Boardman, utexaminerad från KTH 2020

Studier tecknade med en nästintill fulländad teknisk skicklighet, som till fullo förmedlar en verklighet. Stillsamt och vackert, ljus och skugga, djup och mönster skildrar en statisk betraktelse, där utsnitt och urval av motiv är behärskat och väl utfört. Verken visar hur kraftfullt det handtecknade kan förmedla arkitektoniska kvaliteter.

Juryns motivering

Juryn hoppas att det blir en resa mot ett mer okontrollerad berättande där det oförutsedda kan leda till spontana skildringar, där nya intryck kan inspirera till nya uttryck.

Hedersomnämnande – Alexander Morell, studerande vid SLU Ultana

Ibland är de bästa teckningarna de som blir till när man tar det som finns till hands för att vilja skildra det man ser. Att tveklöst våga vara ofärdig i berättandet inspirerar till att ta upp en penna och fånga stunden.

Juryns motivering

Jury

För Sveriges Arkitekter:

  • Tove Forsblom, arkitekt A/MSA, Fojab (ordf.)
  • Karin Lundberg, arkitekt SIR/MSA, egen verksamhet
  • Max Goldstein, stadsplanerare MAP, Landskapslaget

För Föreningen Svenska Tecknare:

  • Nille Svensson, grafisk formgivare och creative director
  • Maria Persson, grafisk formgivare och illustratör

Om stipendiet

Ur MEM:s stipendiefond delas varje år ut ett resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, arkitekturhögskolan i Umeå eller Konstfack. Stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor.

Läs mer om MEM:s resestipendium

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
In the footsteps of Aalto
Hawermans

In the footsteps of Aalto

Moa Maurex reseberättelse till Finland i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Porto Academy 2022
Hawermans

Porto Academy 2022

Nils Chigot Erikssons reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad: