Vinnare av MEMs resestipendium 2022

Publicerad: 2022-03-01

Juryn har beslutat att ge MEMs resestipendium för 2022 till Isak Boardman, utexaminerad från KTH 2020. Ett hedersomnämnande går till Alexander Morell, studerande vid SLU Ultuna.

MEM:s resestipendium söktes i december 2021 av 29 personer. En vinnare har utsetts och ett hedersomnämnande har tilldelats.

Vinnare – Isak Boardman, utexaminerad från KTH 2020

Studier tecknade med en nästintill fulländad teknisk skicklighet, som till fullo förmedlar en verklighet. Stillsamt och vackert, ljus och skugga, djup och mönster skildrar en statisk betraktelse, där utsnitt och urval av motiv är behärskat och väl utfört. Verken visar hur kraftfullt det handtecknade kan förmedla arkitektoniska kvaliteter.

Juryns motivering

Juryn hoppas att det blir en resa mot ett mer okontrollerad berättande där det oförutsedda kan leda till spontana skildringar, där nya intryck kan inspirera till nya uttryck.

Hedersomnämnande – Alexander Morell, studerande vid SLU Ultana

Ibland är de bästa teckningarna de som blir till när man tar det som finns till hands för att vilja skildra det man ser. Att tveklöst våga vara ofärdig i berättandet inspirerar till att ta upp en penna och fånga stunden.

Juryns motivering

Jury

För Sveriges Arkitekter:

  • Tove Forsblom, arkitekt A/MSA, Fojab (ordf.)
  • Karin Lundberg, arkitekt SIR/MSA, egen verksamhet
  • Max Goldstein, stadsplanerare MAP, Landskapslaget

För Föreningen Svenska Tecknare:

  • Nille Svensson, grafisk formgivare och creative director
  • Maria Persson, grafisk formgivare och illustratör

Om stipendiet

Ur MEM:s stipendiefond delas varje år ut ett resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, arkitekturhögskolan i Umeå eller Konstfack. Stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor.

Läs mer om MEM:s resestipendium

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Vinnare av MEM:s resestipendium 2024
MEM:s resestipendium

Vinnare av MEM:s resestipendium 2024

Juryn har beslutat att ge MEM:s resestipendium 2024 till Isa Stålhandske, som studerar vid SLU Alnarp.
Publicerad:
Vinnare av MEMs resestipendium 2023
MEM:s resestipendium

Vinnare av MEMs resestipendium 2023

Juryn har beslutat att ge MEMs resestipendium för 2023 till Ella Scheer, studerande vid KTH.
Publicerad:
Stipendium gav möjlighet till resa till Toscana
MEM:s resestipendium

Stipendium gav möjlighet till resa till Toscana

Juryn beslöt att ge MEM:s resestipendium för 2022 till Isak Boardman, utexaminerad från KTH 2020. Han använde pengarna till en studieresa till Italien. Läs hans reseberättelse.
Publicerad: