Ku.Be – allaktivitetshus värt namnet

Publicerad:
Ku.Be
Ku.Be – kultur och rörelse i ett allaktivitetshus i Köpenhamn. Arkitekt: MVRD och Adept

Föreställ er att Kulturhuset i Stockholm byggdes om så att det förutom dagens aktiviteter också innehöll en bollhall, en parkourbana och en stor inomhuslekpark samt rum för yoga och meditation. Och att de konventionella rulltrapporna kompletterades med roligare sätt att ta sig mellan våningsplanen genom klätternät, lutande plan, tunnlar, rutschbanor och brandstänger att glida ned längs. Då skulle vi också ha ett Ku.Be hus, men nu hann danskarna före. (Igen.)

Ku.Be huset (en förkortning för KUltur och BEvegelse, som betyder rörelse) är en del av utvecklingen av stadsdelen Fredriksberg i Köpenhamn. Byggnaden rymmer lokaler för idrott, lek, kulturupplevelser och lärande. Den vänder sig till alla oavsett ålder och social bakgrund och vill inspirera till en aktiv och sund livsstil.

Innehållet i allaktivitetshuset är resultatet av en medborgardialog. Holländska MVRDV arkitekter har i samarbete med danska ADEPT ritat den 3 200 kvadratmeter stora byggnaden. Husets många funktioner är uppdelade i sex volymer som var och en har sitt program, färg och material.

Utformningen av Ku.Be syftar till att ge en rumslig upplevelse som utmanar och uppmuntrar till rörelse, lek och upptäckter. Här finns till exempel ett tredimensionellt stråk av kuber som skapar en väg mellan två våningsplan och trapetsnät som spänner över flera våningsplan där besökare kan klättra från våning till våning. Rutschkanor och brandmanstänger möjliggör snabba nedfarter. Du bestämmer själv väg – du kan klättra, glida, krypa och hoppa. För att tillmötes gå alla åldrar och förmågor finns det också enklare sätt att ta sig runt i huset.

Det finns även rum formade för andra utmaningar och upptäckter, så som rum för yoga och meditation, bibliotek, en scen och utställningssalar. SLA landskap har ritat parkområdet som omger och förbinder Ku.Be med den intilliggande stadsbebyggelsen. Parken består av zoner med skiftande ljud, ljus och doftupplevelser. De har integrerats i en kulle som innehåller rutschbanor och slutar i amfiteater.

Till skillnad från de allaktivitets- och kulturhus som vi byggt hittills lägger Ku.Be till rörelse och hälsa till utbudet samt skruvar upp den arkitektoniska ambitionen rejält. Det är ett kulturhus 2.0 som i idé och utförande förmedlar en holistisk och samtida syn på människan.

Det är en ny byggnadstypologi där arkitekturen förmår utmana spatialt så väl som kognitivt utan att det blir ”lustiga huset”. Jag vågar till och med påstå att Ku.Be faktiskt verka kunna leva upp till den slitna målsättningen att ”vara en mötesplats” och ”erbjuda något för alla”.

MVRDV och ADEPTs djärva och smarta lösningar har skapat en lekfull helhet som imponerar och förhoppningsvis inspirerar till nästa fas i utvecklingen av allaktivitets- och kulturhus också i Sverige.

Ku.Be har finansierats av danska Realdania stiftelsen och Fredriksbergskommun. Det öppnade för allmänheten i början av september i år.

Veronica Hejdelind är kanslichef på Arwidssonstiftelsen

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Skapar vi nya affärsmodeller i spåren av Coronapandemin?
Bloggar
Publicerad:

Skapar vi nya affärsmodeller i spåren av Coronapandemin?

Vi ser nu hur Covid-19-utbrottet påverkar såväl vår hälsa som hela samhällskroppen. Systemen gungar. En snar lågkonjunktur, hur djup den...
Författare:
Veronica Hejdelind
Ge plats för unga arkitekter!
Bloggar
Publicerad:

Ge plats för unga arkitekter!

“The kids are alright”, skriver Arkitekturs chefredaktör Malin Zimm i marsnumret av tidskriften, som tillägnas Ung arkitektur. Jag håller med....
Författare:
Veronica Hejdelind